سوختگان عشق؛ بررسی تحلیلی- تطبیقی روایت های اصحاب اخدود
46 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1386 - شماره 114 »(20 صفحه - از 35 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
داستان اصحاب «اخدود» حکایت شورانگیز مؤمنان صادقی است که در حماسه ای به یاد ماندنی، سر در راه ایمان خود نهادند و تا پای جان بر آن پای فشردند. گزارش این حادثه در سوره بروج آمده و قرآن به جای پرداختن به جزئیاتی همچون هویّت شخصیت ها و زمان و مکان داستان، صبغه و تحلیل توحیدی آن را به عنوان یکی از ویژگی های ثابت در داستان های قرآنی، برجسته کرده است. این روایت، که سوزاندن گروهی از مؤمنان به جرم ایمان به خدای یگانه در گودالی از آتش انبوه و پایداری کم نظیر آنان را حکایت می کند، با تصویر یکی از شورانگیزترین صحنه های جدال حق و باطل، و کفر و ایمان، مؤمنان را به پایداری بر سر آیین خود فرا خوانده و با ترسیم فرجام بد کافرانِ شکنجه گر و پاداش و سرانجام بسیار خوش مؤمنان، برای همیشه تاریخ، انذار و تبشیر می کند. دعوت مؤمنان به مقاومت فرهنگی در برابر فشارهای دشمنان و حفظ باورها و ارزش های توحیدی از پیام های مهم این داستان است. کلیدواژه ها: اخدود، حادثه نجران، ذونواس، حمیریان، مقاومت فرهنگی، فرهنگ پذیری، گودال آتشین.