ضرورتهای نهادی ساماندهی تحقیقات کشاورزی در نظام تحقیقات و فناوری کشور
46 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » فروردین و اردیبهشت 1386 - شماره 276
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی