دیدگاههایی در مورد روشهای آموزشی به کار گرفته شده در برنامه های آموزش کشاورزی بزرگسالان در آیووا
48 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » بهمن و اسفند 1377 - شماره 214 و 215
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی