میزگرد تدبیر اساتید کار درباره فرهنگ و مدیریت: مدیریت باید متاثر از فرهنگ جامعه باشد
47 بازدید
محل نشر: تدبیر » مهر 1369 - شماره 5 »(7 صفحه - از 6 تا 12)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی